vcom.tk

Miễn Phí Và Sẽ Mãi Mãi.

🔜 Đăng Kí Mới  

Đăng Nhập

Các lỗi thường gặp

Tính năng
8:27 đã khắc phục lỗi miền riêng,SSL sẽ được thêm sau 5-10 giờ ! cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ.
Hoàn Toàn Miễn Phí - Không Hề Quảng Cáo
Được Phép Dùng Tên Miền Riêng Ví dụ như domain.com v.v
1.TÀI LIỆU
[home] : link trang chủ
[boxlink] : link chuyên mục lớn
[boxname] : tên chuyên mục lớn
[box]#1[/box]
Trong đó:
#1: là code chuyên mục con bao gồm:
[link] : link chuyên mục con
[name] : tên chuyên mục con

TÀI LIỆU
Bản Quyền Thuộc Về DucNghia