vcom.tk

Miễn Phí Và Sẽ Mãi Mãi.

🔜 Đăng Kí Mới  

Đăng Nhập

Các lỗi thường gặp

Tính năng
8:27 đã khắc phục lỗi miền riêng,SSL sẽ được thêm sau 5-10 giờ ! cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ.
Hoàn Toàn Miễn Phí - Không Hề Quảng Cáo
Được Phép Dùng Tên Miền Riêng Ví dụ như domain.com v.v
1.TÀI LIỆU
[boxlink] : link chuyên mục lớn chứa bài viết
[boxname] : tên chuyên mục lớn chứa bài viết
[subboxlink] : link chuyên mục nhỏ chứa bài viết
[subboxname] : tên chuyên mục nhỏ chứa bài viết
[subbox=#1]#2[/subbox]
Trong đó:
#1: là số lượng bài viết hiển thị trên một trang
#2 : là nội dung code bao gồm:
[thumb] : ảnh đại diện bài viết
[link] : link bài viết
[title] : tên bài viết
[type] : thiết bị hỗ trợ (vd: Android,Java,Ios)
[time] : giờ đăng bài viết (vd: 7:35)
[day] : ngày đăng bài viết
[month] : tháng đăng bài viết
[year] : năm đăng bài viết
[view] : lượt xem bài viết
[desc] : mô tả bài viết

TÀI LIỆU
Bản Quyền Thuộc Về DucNghia