vcom.tk

Miễn Phí Và Sẽ Mãi Mãi.

🔜 Đăng Kí Mới  

Đăng Nhập

Các lỗi thường gặp

Tính năng
8:27 đã khắc phục lỗi miền riêng,SSL sẽ được thêm sau 5-10 giờ ! cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ.
Hoàn Toàn Miễn Phí - Không Hề Quảng Cáo
Được Phép Dùng Tên Miền Riêng Ví dụ như domain.com v.v
1.1.CÁC THẺ META NẰM TRONG HEAD
XIN LƯU Ý : CÁC THẺ DƯỚI DÂY DÙNG TRONG < head>
1. : Tiêu Đề Trang Web
2. : cái này hiển thị khi tra google
3. Đây là đoạn mẫu hiện thị site trên Facebook,Google V.V
4. Nếu site bạn thiếu dòng này sẽ không thể hiển thị tiếng việt.

TÀI LIỆU
Bản Quyền Thuộc Về DucNghia